Driftssjef - NOAH

VIL DU HA DET OVERORDNEDE ANSVARET FOR DRIFTEN PÅ LANGØYA?

NOAH Solutions har ansvar for vår behandling av farlig avfall og har to viktige samfunnsoppdrag. Med mottak og behandling av avfall på Langøya gjør selskapet det mulig for industrien å unngå utslipp, samtidig er Langøya Norges største naturrestaureringsprosjekt.

På Langøya er hovedaktiviteten mottak og behandling av industrisyre, flyveaske fra forbrenningsverk og annet uorganisk farlig avfall fra norsk industri. Vår behandlingsprosess reduserer avfallets miljørisiko og er i dag definert som den beste tilgjengelige behandlingsløsningen vi har.

Vi skal nå rekruttere en Driftssjef som vil få overordnet ansvar for driften på Langøya. Stillingen kombinerer ledelse med driftsfokus og vil være er viktig bidragsyter til selskapets videre vekst og utvikling. Stillingen vil ha store muligheter til å påvirke i det daglige.

Vil du ha en lederstilling i en av Norges ledende miljøbedrifter og bidra til fremtidens sirkulære løsninger – da håper vi å høre fra deg!

VI TILBYR:

 • En spennende lederstilling med store påvirkningsmuligheter!
 • Stor takhøyde for nye ideer og utviklende tiltak
 • Godt, inkluderende og samhandlende miljø
 • En arbeidsplass som satser på våre ansatte
 • En mulighet til å bidra i ny «grønn» industriutvikling

ANSVAR:

 • Lede driften på Langøya i det daglige
 • Overordnet ansvar for produksjon og kvalitet, inkludert HMS
 • Ansvar for at NOAHs overordnede mål og strategier for Langøya er kjent og videreført internt
 • Utarbeide målsettinger og handlingsplaner samt følge opp disse
 • Ansvar for avfallsmottak, mellomlagring, behandling og deponering på Langøya
 • Ansvar for ferdigstilling av deponidrift og tilbakeføring av friluftsområdene
 • Økonomistyring, oppfølging og kontroll av kostnader og budsjett i samarbeid med andre
 • Bidra i aktiviteter tilknyttet myndigheter, kvalitet, marked, prosjekt og ledelse.
 • Initiere og gjennomføre forbedringsprosjekter knyttet til Langøya
 • Samarbeide konstruktivt i ledergruppen for utvikling av Noah Solutions AS

Vi tror vår nye Driftssjef har høyere utdanning innen tekniske fag og solid produksjonserfaring. Du må ha erfaring fra og trives i roller med fokus på ledelse og utvikling. Erfaring fra roller med Lean eller tilsvarende metodikk er ønskelig. Som leder i Noah ønsker vi at du har god forståelse og interesse for digitale IT verktøy som skal understøtte våre prosesser. NOAH utfører et svært viktig samfunnsansvar, så det er viktig at kandidaten føler eierskap og ønsker å bidra til å styrke dette ytterligere. Som leder må du evne å skape gode mellommenneskelige relasjoner, dokumentere ditt arbeid og sikre gode rutiner for kompetanseoverføring.

VIKTIGE PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi tror du er analytisk og mulighetsorientert, i tillegg er du inkluderende og en god kollega. Som leder motiveres du av å utvikle medarbeidere og skape resultater. Vi ser etter en involverende og inkluderende person som kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere oppgaver. Vår Driftssjef er faglig trygg, nysgjerrig på nye løsninger og samarbeider godt, selv i perioder med ekstra arbeidsbelastning. I NOAH Solutions vil du ha en kontaktflate både mot et tradisjonelt driftsmiljø og mot ledelsen, det er derfor viktig at du kommuniserer godt og er omgjengelig og utadvendt. Sist, men ikke minst må du ha ambisjoner og et oppriktig ønske om å bidra til at selskapet opprettholder og utvikler sin ledende posisjon.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor Bjørn Waagø, tlf: 900 96 668. Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV så snart som mulig. Om ønskelig vil henvendelser til Headvisor behandles fortrolig i en innledende fase.