Kommunedirektør - Rauma kommune

Vil du være med og utvikle et bærekraftig lokalsamfunn?

Foto:Visit Norway

Vi søker en samfunnsengasjert og samlende toppleder som balanserer et strategisk og helhetlig lederskap med tydelig mål- og resultatstyring. Du er opptatt av samhandling og etablerer gode relasjoner med politikere, ansatte, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen. Du er en god strateg som sikrer solide beslutningsgrunnlag for administrative og politiske beslutninger. Videre sørger du for god og forsvarlig drift og tjenesteutvikling innenfor våre økonomiske rammer, og sikrer at kommunen til enhver tid har riktig organisering og faglig kompetanse tilpasset arbeidsoppgavene. Du identifiserer deg med våre verdier: samarbeidsvillig, ekte og raus.

For å lykkes i rollen som kommunedirektør, må flere av følgende punkter oppfylles:

  • du viser stort samfunnsengasjement, har god rolleforståelse i en politisk styrt organisasjon og er opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler
  • du har relevant lederfaring og utdanning og har god innsikt i offentlig forvaltning og økonomistyring
  • du har gode kommunikasjonsevner, er nytenkende og utviklingsorientert
  • du har en tydelig lederstil og evner å skape optimisme og motivere ansatte til kontinuerlig forbedring og utvikling
  • du vet hvordan du skal lose krevende prosesser i havn og viser stor gjennomføringskraft
  • du er robust og må i perioder tåle stor arbeidsbelastning
  • du har erfaring fra mediehåndtering

Ved tilsetting legges det stor vekt på personlige egenskaper.

Videre prosess

Søknadsfristen er 04.01.2023, men vi ser gjerne at du melder din interesse i god tid før fristens utløp.

Henvendelse om stillingen kan rettes til vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 eller ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold, tlf. 908 12 720. Henvendelser kan gjøres i full fortrolighet.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.