Kommunalsjef oppvekst - Sirdal kommune

Vi ønsker at alle barn og unge i Sirdal skal oppleve mestring og tilhørighet, vil du være med og bidra?

Sirdal kommune skal være en serviceorientert organisasjon med brukeren i fokus, en fremtidsretta samfunnsutvikler og en troverdig forvaltningsorganisasjon.

Vi søker en tydelig, nytenkende og strategisk leder som vil være sentral i den videre utviklingen av området oppvekst. Det pågår nå en prosess for å samle tjenester rettet mot barn og unge innen kommunalområdet oppvekst. Kommunalsjefen vil i den forbindelse være sentral i arbeidet med å utvikle en tverrfaglig samarbeidskultur i organisasjonen.

Vi ser etter en leder som har nødvendige egenskaper og kvalifikasjoner for å sikre utvikling og leveranse av gode oppvekstsvilkår i samarbeid med politikere, administrasjon og brukere/innbyggere.
Som kommunalsjef vil du jobbe i et sterkt lederkollegium, både i og utenfor eget tjenesteområde. Du må kunne se muligheter og løsninger, og ha en sterk evne til å stimulere til samhandling på tvers av organisasjonen. I rollen vil du sitte tett på beslutningsprosessene, og arbeide i grensesnittet mellom politikk og administrasjon. Dette krever en utpreget rolleforståelse og lederidentitet, med ansvar for store og viktige samfunnsområder. Rollen byr på en unik mulighet til å påvirke viktige områder som bidrar til å utvikle framtiden i Sirdal kommune.

Det forventes et aktivt engasjement og ledelse av et strategi- og omstillingsarbeid innenfor oppvekst. Vi ønsker å få til innovasjon og utvikling med mål om at alle barn og unge skal oppleve mestring og tilhørighet. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Overordnet ansvar for kommunalområdet oppvekst med tilhørende virksomheter
 • Være en pådriver i utviklingsarbeid og fagfornyelse
 • Motivere til høy ytelse, kontinuerlig forbedringsarbeid og gjennomføring av tjenestene
 • Tenke helhetlig, sette retning og fokusere på tidlig innsats på tvers av tjenesteområdene
 • Representere i politiske organer, politisk saksforberedelse og oppfølging av politiske vedtak
 • Legge til rette for involvering av innbyggere, brukere medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, og i forbedringsprosesser
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere
 • Bidra og legge til rette for et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves relevant høyere utdanning, helst på masternivå, minimum på bachelor
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til offentlige beslutningsprosesser og samspill med folkevalgte
 • Kunnskap om budsjettering og økonomistyring
 • Relevant erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og kvalitetsutvikling i oppvekst
 • God forståelse om digitalisering og teknologisk utvikling

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne og engasjement
 • Utviklingsorientert, endringsvillig, modig og klok
 • Fremtidsrettet og opptatt av å søke og ta i bruk ny kunnskap
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner
 • Du fremstår representativ og trygg på ulike arenaer og bidrar med energi og godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
Spennende faglige utfordringer i nytt kommunalområde som skal etableres, hvor du får stor påvirkning på oppbygging og utforming. Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i. Kommunen fokuserer på teknologi og digitalisering og vil i årene fremover satse mer på bruk av digitale verktøy. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, samt leiligheter og hytter som kan disponeres av de ansatte. Vi er behjelpelig med å finne bolig hvis det er ønskelig.

Sirdal kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven § 25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, tlf.: 930 00 570, eller våre rådgivere i Headvisor: Per Jorem, tlf.: 400 21 560 og Merete Svendsen, tlf.: 951 86 331.
Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt.

​​