Leder for HR- og organisasjonsutvikling - Sirdal kommune

Vil du være med og gjøre Sirdal kommune til en enda mer attraktiv arbeidsgiver?

Sirdal kommune skal være en serviceorientert organisasjon med brukeren i fokus, en fremtidsretta samfunnsutvikler og en troverdig forvaltningsorganisasjon.

Sirdal kommune søker en engasjert leder for HR- og organisasjonsutvikling som skal være pådriver for utvikling i en spennende og mangfoldig organisasjon.

Leder for HR- og organisasjonsutvikling vil ha en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle både organisasjon og kultur for å gjøre kommunen i stand til å møte framtidens utfordringer. Kommunen skal rekruttere og beholde dyktige ledere og medarbeidere. Fellesnevner for å lykkes i dette arbeidet er menneskene i organisasjonen, og det er derfor viktig at du er trygg i ulike arenaer, modig, klok og at du bidrar med energi og godt humør.

Som leder for HR- og organisasjonsutvikling vil du være sentral i viktige beslutningsprosesser, samt fungere som støtte til kommunedirektøren og ledere som har behov for din kompetanse i sitt arbeid. Det betyr at du får varierte oppgaver både på strategisk og operativt nivå.

Leder for HR- og organisasjonsutvikling har budsjett, -fag og personalansvar for sin avdeling. Stillingen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

Sikre det faglige og administrative arbeidet ved avdelinga, slik at den kan fylle oppgavene som følger av lovverk, sentrale avtaler, politiske vedtak og kommunale retningslinjer. Andre områder kan bli lagt inn under avdelingen.

 • Være en pådriver i utvikling av en framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk i kommunen
 • Bidra til HR og organisasjonsutvikling gjennom gode prosesser og bredt samarbeid
 • Motivere til høy ytelse og kontinuerlig forbedring av tjenesten
 • Aktivt lede og bistå i omstillings- og endringsarbeid i kommunen, og med dette ta del i den strategiske ledelse og utviklingen av kommunen
 • Være en engasjert bidragsyter i kommunedirektørens strategiske ledergruppe
 • Ansvar for videreutvikling av systemer, rutiner og støttesystemer
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere
 • Legge til rette for et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidstaker organisasjonene og vernetjenesten

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde, god realkompetanse kan erstatte krav om høyrere utdanning, gjerne erfaring fra ledelse
 • God erfaring fra arbeid med endringsledelse i komplekse organisasjoner
 • Kunnskap og forståelse for personalforvaltning, herunder gjeldende lov- og avtaleverk.
 • God forståelse for partsamarbeidet i en organisasjon
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med digitalisering

Personlige egenskaper:

 • Du evner å motivere, involvere og skape gode relasjoner
 • Du er endrings- og utviklingsorientert
 • Du trives med å sjonglere mellom flere ulike operative oppgaver
 • Du er nysgjerrig og analytisk med god organisasjonsforståelse
 • Du har gode kommunikasjons-, formidlings- og samhandlingsevner
 • Du er helhetstenkende, strukturert og målrettet med god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Sammen med kommunedirektørens strategiske ledergruppe vil du få stor påvirkning på oppbygging og utforming av de nye kommunalområdene som skal etableres. Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i. Kommunen fokuserer på teknologi og digitalisering og vil i årene fremover satse mer på bruk av digitale verktøy. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger, samt leiligheter og hytter som kan disponeres av de ansatte. Vi er behjelpelig med å finne bolig hvis det er ønskelig.

Sirdal kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr, tlf.: 930 00 570, eller våre rådgivere i Headvisor: Per Jorem, tlf.: 400 21 560 og Merete Svendsen, tlf.: 951 86 331.
Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt.