Økonomiansvarlig/Controller - Bergen Bydrift AS

Bergen Bydrift er en kvalitetsleverandør av utemiljø, vedlikehold av vei, vann, avløp og grøntanlegg. Vårt budskap skal underbygges ved holdning, adferd og kontinuerlig forbedring.

Vi skal overholde lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Det inkluderer helse, arbeidsmiljø, påvirkning av ytre miljø og sikkerhet. Ved å velge miljøvennlige alternativer skal vi aktivt begrense vårt miljøavtrykk.

Vi er nå på jakt etter en Økonomiansvarlig/Controller som er i stand til å ta ansvar for å utvikle vår økonomi-funksjon. Du vil arbeide på tvers i organisasjonen med fokus på økonomistyring, budsjettering og controlling av prosjekter. Du vil være en sentral bidragsyter i selskapets ledergruppe.

Ansvarsområder:

 • Sentral rolle i styringen av selskapets strategi og daglige drift gjennom deltagelse i bedriftens ledergruppe.
 • Leveranser av nøkkeltall, prognoser og analyser til daglig leder og dialog med økonomifunksjon på konsern-nivå
 • Prosjektstyring, inntjeningsanalyse og beslutningsstøtte til prosjektledelse
 • Pådriver for operasjonell optimalisering
 • Administrative oppgaver som Mercell, Altinn, Visma business, Visma Project Management
 • Kalkulasjon og tilbudsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Relevant arbeidserfaring fra økonomiledelse, gjerne fra prosjektrelatert organisasjon
 • Resultatorientert, med gjennomføringskraft og evne til kontinuerlig forbedring
 • Erfaring i bruk av relevante IT-verktøy og avansert bruk av MS Excel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv og analytisk
 • «Sulten» og motivert
 • Ryddig og strukturert
 • Stor gjennomføringsevne, leverer riktig kvalitet til riktig tid og kost
 • God til å kommunisere med ulike typer mennesker

Vi kan tilby:

 • Sentral rolle i solid selskap i ambisiøst konsern med profesjonell eierstruktur
 • Store påvirkningsmuligheter og muligheter for å utvikle seg selv og rollen
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • En hektisk hverdag i et selskap med store ambisjoner

Interessert?

Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. Alle spørsmål til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.