Rådgiver/seniorrådgiver innkjøpsprosesser - Helse Midt-Norge RHF

Innkjøps- og logistikkområdet i Helse Midt-Norge er i rask utvikling og det pågår og planlegges mange spennende utviklingsprosjekter.

Vi søker deg som kan bidra med kapasitet og kompetanse til ytterligere forbedring i foretaksgruppen og gjennom nasjonalt samarbeid. Helse Midt-Norge RHF har et koordinerende, strategisk og faglig ansvar for innkjøps- og logistikkprosessene i foretaksgruppen Helse Midt-Norge. Ansvaret utøves i et tett samarbeid med innkjøps- og logistikkmiljøet i de fire helseforetakene, Sykehusinnkjøp hvor Helse Midt-Norge er en av fire eiere, og Driftssenteret for logistikk og økonomi som forvalter Helse Midt-Norges felles økonomi og logistikksystem (SAP). For å lykkes med målsetningene for innkjøps- og logistikkområdet kreves det også et tett samarbeid med helsefaglig kompetanse i sykehusene, spesielt med tanke på standardisering av prosesser og sortiment.

Du motiveres av samfunnsoppdraget vårt og ønsker å være med på en spennende reise i en bransje i stor vekst og endring.

Sentrale oppgaver er:

 • Bidra i planlegging- og gjennomføringsprosesser innenfor innkjøp
 • Utvikling, forbedring og implementering av prosesser innen innkjøp og logistikk i foretaksgruppen
 • Deltakelse i/ledelse av regionale og nasjonale utviklingsprosjekter
 • Måling og oppfølging av resultater fra innkjøps- og logistikkområdet
 • Bidra i planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i de regionale nettverkene for strategisk logistikk og innkjøp
 • Bidra til god informasjonsflyt og koordinering mellom de ulike aktørene i innkjøps- og logistikkprosessene

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Kompetanse innen forsyningsledelse og innkjøpsprosesser på et strategisk/taktisk nivå fra en større virksomhet
 • Generelt god IKT-kompetanse, beherske Office-verktøy godt og en fordel med erfaring fra bruk av ERP-system
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:
Du har som oss en positiv grunnholdning, et godt humør og er innstilt på å bidra til det gode arbeids- og kompetansemiljøet i og utenfor teamet. Du er strukturert, har gjennomføringskraft og er opptatt av å skape en god dialog og samhandling, er lyttende og relasjonell.
Du er faglig trygg i din rolle, evner å komme med egne løsningsforslag og er nysgjerrig på å forstå helheten i virksomheten. Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsen.

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver hos Midt-Norges største virksomhet
 • Et arbeidsmiljø med stor takhøyde preget av trivsel og samarbeid
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Stillingen rapporterer til innkjøps- og logistikksjef og stillingen er lokalisert ved Helse Midt-Norge RHF sitt hovedkontor på Stjørdal.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For ytterligere informasjon; kontakt gjerne vår rådgiver i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Helse Midt-Norge RHF ved innkjøps- og logistikksjef Randi Østbø, tlf. 918 15 521. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist: 12.02.2023