Generalsekretær - Det Norske Diakonforbund (DNDF)

Vil du være med på å løfte fram diakonen og diakonien i kirke og samfunn?


Da er du personen vi er på jakt etter. Vår generalsekretær går av høsten 2023 og vi søker hans etterfølger.

Generalsekretæren har det daglige ansvaret for forbundets virksomhet, herunder videreutvikle forbundet og relasjonene til sentrale samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til sentralstyret.

Vi søker en person med initiativ, kreativitet og gjennomføringskraft. Ønsket tiltredelse: 1.september.

Ansvarsområder

 • Drifte kontoret, herunder økonomi- og medlemsregisteroppfølging, og løpende planarbeid
 • Sekretær og saksforberedelse til sentralstyret, landsstyret (årlig møte) og generalforsamling (møte hvert 3.år) samt følge opp vedtak
 • Sentrale forhandlinger
 • Tett dialog og aktiv samhandling med stiftene v/stiftslederne
 • Rådgivning til medlemmene
 • Synliggjøre og tydeliggjøre forbundets virksomhet og merkevare i det offentlige rom
 • Kommunikasjon internt og eksternt gjennom ulike digitale plattformer

Vi ønsker en generalsekretær som er

 • Tillitsskapende, trygg og en god relasjons- og nettverksbygger
 • Strategisk, proaktiv og løsningsorientert
 • God til å kommunisere, - både skriftlig og muntlig
 • Har digital kompetanse
 • Erfaring med bruk av sosiale medier
 • Engasjert, - med evne til å inspirere og motivere
 • Selvstendig og strukturert

Vi søker en person med diakonutdanning. Stillingen krever at man har gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har kjennskap til kirken som organisasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det pågår samtaler med PF og KUFO for å utforske mulighetene for tettere samarbeid, evt samorganisering. Søkere må derfor være åpne for at det kan bli organisasjonsendringer.

Arbeidssted: Oslo (Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3). Noe reising må påregnes.

Lønn etter avtale.

Fullstendig søknad med CV sendes snarest og innen 15. februar 2023.
For nærmere informasjon, kontakt Kristin Haugen i Headvisor, tlf: 971 55 441 eller forbundsleder Asbjørn Sagstad, tlf: 952 17 572