Kommunalsjef – Velferd - Hole kommune

Spennende og krevende stilling søker robust og erfaren leder i stilling som kommunalsjef for Velferd.


Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, godt lederskap og samarbeid for å nå mål. Hole kommune søker en engasjert kommunalsjef med solid ledererfaring for å imøtekomme dagens og fremtidens krav innen helse og velferdsområdet. Vår nye kommunalsjef har et sterkt engasjement for hele området og vil arbeide aktivt for å skape best mulig kvalitet innen tjenesteområdene. Vi søker en leder som aktivt bidrar til utvikling av kommunens helhetsperspektiv og samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder, samt andre offentlige aktører og lokalsamfunn. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og bidrar aktivt i kommunens strategiske arbeid.

Noen av områdene som ligger til stillingen:

 • Overordnet ansvar for hele Velferdsområdet
 • Sørge for helhetlig og tverrfaglig samhandling
 • Bidra aktivt i kommunedirektørens ledergruppe for å sikre en helhetlig utvikling av kommunen
 • Representere Kommunedirektøren i politiske organer
 • Sørge for effektiv drift og måloppnåelse innenfor vedtatte rammer
 • Sørge for drift i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer
 • Sørge for tett og godt samarbeid med ledere, tillitsvalgte, ansatte og politikere

Krav til kvalifikasjoner:

 • Solid og relevant ledererfaring
 • Svært god kjennskap til helse- og omsorgsområdet
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, lov og avtaleverk fortrinnsvis fra kommunal sektor
 • Forståelse for politiske prosesser, og erfaring fra endringsprosesser
 • God forståelse og innsikt i økonomi- og budsjettprosesser
 • Gode digitale kunnskaper og ferdigheter
 • Høyere relevant utdanning, gjerne helsefaglig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk)

Personlig egenskaper:

 • God relasjonsbygger som trives i dialog med fagmiljøer, tillitsvalgte og egne medarbeidere
 • Innovativ og utviklingsorientert med god gjennomføringsevne
 • Involverende og engasjert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God evne til helhetlig, analytisk og strategisk tenking
 • Tydelig, målrettet, utviklings- og løsningsorientert
 • Trygg og tillitsskapende lederstil
 • Er robust og evner å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr
En spennende stilling med viktige, krevende og meningsfylte oppgaver. Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde. Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen. En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere. Konkurransedyktig lønn etter avtale, og gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.

Er du interessert, og vil vite mer? Kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor på tfl. 91729682. Kommunedirektør Torger Ødegaard kan også kontaktes på tlf. 95807151. Søknad sendes snarest.