Erfaren miljøgeolog / miljørådgiver ved vårt kontor i Bergen - Sweco

Sweco vil styrke og bygge opp sin faggruppe innen miljøgeologi og miljørådgivning i Bergen og søker derfor en erfaren fagperson. Som rådgiver blir du del av en sterk faggruppe med erfarne geologer og miljørådgivere og du vil være med på å utvikle fagfeltet både lokalt og nasjonalt i Sweco.

Hos oss gjør du en forskjell. Som erfaren miljøgeolog/miljørådgiver får du fagansvar i små og store tverrfaglige prosjekter. Med din kunnskap styrker du fagmiljøet, og får påvirke satsingen på miljøgeologi og RIM fremover. Avdelingen for geofag i Bergen teller 40 faglig sterke, sosiale og hyggelige kollegaer, og vi har et bredt spektrum av miljørådgivere ved vårt kontor i Bergen.

Hos oss utvikler du deg. Du får i stor grad utvikle deg i den retning du brenner for, og får delta i de mest spennende oppdragene. Det er viktig for oss at du blir hørt, at du får mulighet til å utvikle deg, og at du deler og søker kunnskap. I Sweco spiller vi hverandre gode. Du er åpen, oppmerksom og engasjert, og du ønsker å bidra til å styrke og bygge opp vår identitet som faggruppe. Vi setter stor pris på reflekterte kolleger med egne meninger, som kan være aktive bidragsytere innenfor sine fagfelt. Du er selvstendig og beslutningsdyktig, har en konstruktiv tilnærming til utfordringer, og bygger gode relasjoner både internt og eksternt. I tillegg har du sterkt faglig engasjement samtidig som at du holder fokus på kunder og forretningsmessige mål.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Inngå som fagansvarlig innen miljøgeologi og naturmiljø, prosjektledelse og fagansvar i tverrfaglige oppdrag
 • Lede og utføre miljøtekniske grunnundersøkelser inkl. feltarbeid og prøvetaking
 • Miljøfaglig bidrag i prosjekteringsfase (RIM)
 • Helse- og miljørisikovurderinger for forurenset grunn
 • Håndtering av forurensede masser, tiltaksplan
 • Miljøkoordinering og miljøoppfølgningsplan (MOP)
 • Hydrogeologiske problemstillinger, forurensning i vann og overvåkning av vann
 • Vurderinger av gamle avfallsdeponier
 • Kunnskapsdeling ved å veilede og opplære mindre erfarne medarbeidere, kvalitetssikring
 • Bygge videre på den sterke kompetansen som er i selskapet og videreutvikle miljøgeologi og RIM som tjenesteområde i Vestlandet.
 • Bistå i tilbuds- og markedsarbeid, jobbe med synlighet i markedet, og profilere Sweco overfor kunder og på bransje-arenaer

Dette kan du:

 • Du har en mastergrad eller er sivilingeniør med spesialisering innen miljøgeologi, hydrogeologi eller lignende miljørettede fag, eller med eventuelt lang erfaring som kompenserer for utdannelsesnivå.
 • Du har minst 3 års erfaring, og har arbeidet innen vurdering av forurenset grunn og utarbeiding av tiltaksplaner. Tilleggskompetanse innen hydrogeologi, vurdering av deponier, sirkulær økonomi, eller biologi vil bli vektlagt.
 • Du har lyst til å styrke og bygge opp fagfeltet innen miljøgeologi, hydrogeologi og miljørådgivning fremover.
 • Du har god kompetanse på bruk av relevante dataverktøy, gjerne også erfaring med 3D modellering.
 • Du har erfaring fra å jobbe i Norge og behersker Norsk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter
 • Fleksibel og inspirerende arbeidshverdag
 • Fem ukers ferie + fri i romjul og påske
 • Sosiale arrangementer og gunstige forsikringsordninger
 • Svært attraktiv AFP ordning
 • Konkurransedyktig lønn og moderne kontorlokaler.

Ønsker du ytterligere informasjon så kontakt Trond Henanger, Headvisor, tlf 47 30 20 61.
Epost: trond.henanger@headvisor.no