Head of People Development - DNV Imatis

Vil du ta del i vår internationale satsing og få ansvar for å bygge og utvikle HR i bransjens mest spennende selskap?

Våre ansatte og deres kompetanse er vår viktigste ressurs og en nøkkelfaktor for videre suksess. DNV Imatis har vokst betydelig de siste årene og har ambisjon om ytterligere vekst internasjonalt. For at vi skal lykkes med å nå våre ambisjoner samt mål om å være bransjens beste sted å jobbe, søker vi etter en faglig sterk og ambisiøs person til nyetablert rolle som Head of People Development.

I rollen vil du ha ansvaret for å bygge opp, forbedre og videreutvikle vår HR-funksjon og våre HR-prosesser. Du får blant annet ansvar for å etablere HR-strategi som understøtter selskapets vekstmål internationalt. Deriblant implementere rammeverk og skape kultur for talent og kompetanseutvikling, samt rammeverk og retningslinjer for prestasjonsledelse. Du vil være sentral samarbeidspartner for våre ledere innen rekruttering, onboarding, og videreutvikling av våre ansatte. Du vil også ha en kooridinerende rolle- og samarbeide tett med People Director i vår Business Unit.

Er du en som brenner for å utvikle organisasjonskultur og mennesker? Vil du jobbe med spennende HR-oppgaver i en bedrift som satser internasjonalt? Vil du hjelpe ledere og ansatte med å få ting til å skje og til å prestere bedre – da håper vi å høre fra deg!

HOS OSS FÅR DU:

 • Spennende utviklingsmuligheter i et solid selskap med internasjonale vekstambisjoner
 • En strategisk og operativ stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Tillitsbasert ledelse med korte beslutningsveier og stor takhøyde for nye ideer
 • Et uformelt arbeidsmiljø der vi sammen skaper god energi og en morsom arbeidshverdag

VI VIL HA DEG SOM:

 • Motiveres av at godt HR-arbeid bidrar til å utvikle vår viktigste ressurs - våre ansatte
 • Følger opp, støtter og er rådgiver for ledere i rekruttering, utvikling av ansatte, personalsaker og arbeidsmiljøutfordringer
 • Ivaretar personaladministrative funksjoner, som f.eks. lønnsforhandlinger og lokale avtaler med tillitsvalgte
 • Er innovativ i forhold til forbedring og videreutvikling av HR-prosesser og aktiviteter
 • Proaktiv i å drive frem og implementere nødvendige endringer
 • Teknologisk nysgjerrig og opptatt av å benytte digitale verktøy for å forbedre våre prosesser

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere relevant utdanning innen HR, organisasjonsutvikling eller ledelse
 • Mininmum 10 års erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne fra internasjonale bedrifter/miljøer
 • Erfaring med utvikling, tilrettelegging og bruk av av talent og kompetanseprogrammer
 • Erfaring med implementering og bruk av rammeverk for presetasjonsledelse
 • Operativ erfaring fra håndtering av personalsaker og endrings- og omstillingsprosesser er en fordel
 • Erfaring med å fasilitere og gjennomføre gode rekrutteringsprosesser
 • God systemforståelse og erfaring med digitale verktøy
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • For å lykkes i rollen bør du like å jobbe med en bred kontaktflate og kommunisere på en god måte, og effektivt iverksette ulike konkrete tiltak. I tillegg tror vi følgende personlige egenskaper er viktige:
 • Du er en motiverende og engasjerende som lett skaper entusiasme og tillitt
 • Du har orden og struktur, og har gode systemer for å få ting gjort
 • Du er nysgjerrig og endringsorientert i tråd med utviklingen av selskapet
 • Du er trygg på deg selv og er selvstendig
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med «mange baller i luften»

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor, Bjørn Waagø tlf: 900 96 668. Kandidater til stillingen kan bli kalt inn til intervju fortløpende.