Prosjektingeniør - Speira

Vi leter etter en prosjektingeniør som kan bidra til selskapets videre vekst i Norge!

Speiras mål er å være den ledende aktøren i markedet for valset og resirkulert aluminium, og har i tillegg en ambisjon om å sette standarden for bærekraft i bransjen innen 2030. For å nå dette målet skal selskapet produsere produkter av høy kvalitet med et lavt karbonfotavtrykk basert på førsteklasses valsing og resirkulering, og ved å ansette det beste teamet.

Som Prosjektingeniør i Speira vil du få er sentral stilling i vårt tekniske team. Du vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjekter med flere fagdisipliner, ha overordnet ansvar for økonomi og fremdrift samt påse at HMS og sikkerhet etterleves i alle prosjekter. Prosjektingeniør vil også lede tverrfaglige prosjektteam samt ha ansvar for eksterne ressurser.

Speira har til enhver tid løpende prosjekter. Vårt mål er at produktkvaliteten alltid skal holde høyest mulig nivå, for å få til dette trenger Speira en god prosjektavdeling som understøtter driften i fabrikken.

Her har du mulighet til å få en nøkkelrolle i et internasjonalt vekstselskap med store ambisjoner samt få jobbe med utfordrende og komplekse prosjekter!

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:

 • Lede prosjekter i henhold til mål – kvalitet, tid og pris
 • Utarbeide spesifikasjoner i prosjekter
 • Budsjett og resultatansvar for dedikerte prosjekter
 • Koordinere alle ressurser og fagdisipliner ifm. prosjektplanlegging og gjennomføring
 • Ha søkelys på trygghet (HMS) i gjennomføringsfasen
 • Planlegge og gjennomføre prosjekter med flere fagdisipliner
 • Ha kontakt med leverandører
 • Teknisk oppfølging og kontroll
 • Aktiv bidragsyter i fabrikkens forbedringsarbeid og arbeid for måloppnåelse (KPIer)

DETTE KAN VI TILBY:

 • Spennende muligheter i et ambisiøst, internasjonalt selskap
 • Jobbe med fremtidsrettede produkter og løsninger i et internasjonalt miljø
 • En operativ og strategisk stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Tillitsbasert ledelse med stor takhøyde for nye ideer og forslag til forbedringer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningsveier

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • I rollen som prosjektingeniør forventes det at du har betydelig solid fagkompetanse og trives som en forretningsorientert sparringpartner for teknisk sjef.
 • Utdannelse fra høyskolenivå eller tilsvarende, gjerne fagbrev innen elektro
 • Minimum 5 års relevant praksis fra prosjekt arbeid i industrien
 • Gode leder og samarbeidsegenskaper
 • Gode språkkunnskaper, norsk / engelsk skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til tegneprogrammer som AutoCAD, Solid Works eller tilsvarende er en fordel, det samme er god IT brukerkompetanse
 • Gjerne kjennskap til maskindirektiv, maskinsikkerhets standarder, normer og lover.
 • Kjennskap til styresystemer og databaseverktøy

PERSONLIGE EGENSKAPER:
Vi tror vår nye prosjektingeniør er analytisk og ser muligheter, i tillegg til å være sosial og en god kollega. Som person må du drives av å jobbe med utvikling og forbedringer, du har en kommersiell legning, god forretningsforståelse og en utpreget stå-på-vilje.

 • Resultatorientert, med evne til å påvirke og iverksette handling
 • Beslutningssterkt, få ting til å skje!
 • Omgjengelig og inkluderende, like å utvikle og jobbe med mennesker
 • Strukturert og planmessig
 • Tilpasningsdyktig og robust, står stødig i hektiske- eller stressende situasjoner
 • En igangsetter med stor motivasjon og høye ambisjoner

Søknadsfrist: Snarest, men søknader vurderes løpende.
For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Headvisor:
Bjørn Waagø, telefon: 900 96 668
Anette Larsen, telefon: 924 01 478

Vi håper å høre fra deg!