HR-ansvarlig - Norsk institutt for naturforskning, NINA

Er du opptatt av godt arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet?

NINA skal være en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift. Vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere og formidle forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. For å lykkes med våre ambisjoner, fokuserer vi på kontinuerlig utvikling av virksomheten og våre ansatte.

Nå søker vi en engasjert og fremtidsrettet HR-ansvarlig som trives i et komplekst, men spennende landskap, hvor du får utfolde deg i et bredt spekter av oppgaver. Som HR-ansvarlig vil du lede og koordinere vårt HR- og HMS-arbeid i NINA. Du initierer forbedringer, leder prosesser og støtter lederne i det daglige arbeidet. Du arbeider tett sammen med ledelsen, og bidrar til å integrere HR- og HMS-arbeid som en naturlig del av vår virksomhet.

Du kan identifisere deg meg våre verdier kvalitet, integritet, lagånd og entusiasme.

Sentrale oppgaver for HR-ansvarlig vil blant annet være:

 • å lede, koordinere og utvikle vårt HR- og HMS-arbeid
 • å legge til rette for at NINA har kompetanse, prosesser, ledelse, kultur og arbeidsmiljø som understøtter våre overordnede mål
 • å fungere som en god strategisk sparringspartner og operativ lederstøtte for våre ledere
 • å utføre faglige leveranser innenfor organisasjons- og kompetanseutvikling
 • å ha overordnet ansvar for HMS-arbeidet i våre laboratorier og i felt
 • å sørge for effektive prosesser og nytenking innenfor eget ansvarsområde
 • iå nitiere og bidra i endrings- og forbedringsarbeid

Vi søker deg som:
Er god til å koble strategiske mål med forretningsmessige behov og som har sterk faglig integritet. Du er vant til å arbeide både strategisk og operativt, hvor ingen oppgave er for stor eller liten. Det er naturlig at din kompetanse etterspørres i organisasjonen, og du trives som sparringspartner og støttespiller til ledere og medarbeidere. Du er god i møtet med folk – både til å se den enkelte samt bygge gode lag. Du skaper entusiasme og motivasjon for forbedring, er serviceinnstilt, løsningsorientert og leverer godt. Du har relevant høyere utdanning og erfaring fra fagfeltet HR og HMS, gjerne fra kunnskapsintensive organisasjoner.

Hos oss vil du:
Få en interessant og viktig rolle i en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift, kjennetegnet av et godt arbeidsmiljø, og en organisering og arbeidsform som er smidig, effektiv og miljøvenning. For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Arbeidsspråket i NINA er norsk. Stillingen rapporterer til økonomi- og administrasjonsdirektør og blir en del av utvidet ledergruppe. Arbeidssted er ved hovedkontoret i NINA-huset i Trondheim.

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • fleksitidsordning
 • god pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med økonomi- og administrasjonsdirektør Gro Irene Solberg i NINA, tlf. 928 45 577 eller vår rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug tlf. 977 31 680.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 11.04.2023.