Sustainability & Quality Manager - HauCon-gruppen

VIL DU JOBBE MED BÆREKRAFT OG KVALITETSSIKRING I SKANDINAVIAS LEDENDE LEVERANDØR AV SPESIALPRODUKTER TIL BETONGENTREPRENØRENE? VI SØKER SUSTAINABILITY & QUALITY MANAGER

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER:

Du vil være ansvarlig for ISO 14001 og implementering av ISO 9001, produktdokumentasjon og øvrige standarder HauCon følger samt andre HMS relaterte oppgaver. Stillingen rapporterer til Produktsjef, men vil jobbe tett med hele ledergruppen og ha en stor kontaktflate i hele selskapet med noe besøk i avdelingene i Norge.

ØNSKET ERFARING:

  • God kjennskap til ISO 14001 og ISO 9001
  • God IT- og systemforståelse
  • Kjennskap til Breeam og Husproduktportalen
  • Interesse for byggfaget, både produkter og bransjen

ØNSKEDE PERSONLIGE EGENSKAPER:

  • Kvalitets- og resultatorientert, strukturert og høy grad av gjennomføringsevne
  • Selvgående, men samtidig være teamorientert
  • Fremoverlent, lærevillig, uredd og nysgjerrig
  • Trives i et uformelt miljø

VI TILBYR:

En stilling som vil være meget sentral og med gode utviklingsmuligheter.
Varierende arbeidsoppgaver i en spennende bransje i stor utvikling.
Skandinavisk selskap med videre vekstambisjoner.
Konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.
Uformelt arbeidsmiljø med korte beslutningslinjer.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt Andreas Aaberg i Headvisor, tlf: 957 52 815.

Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt, også om ønskelig overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Av hensyn til GDPR må alle som søker stillingen søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Søknader som ikke sendes via rekrutteringsportalen vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: Snarest

SE PRESENTASJONSVIDEO OM OSS