Senior Forretningsutvikler - Kid Interiør AS

Nordens største tekstil- og interiørkonsern søker Senior Forretningsutvikler

Vår Senior Forretningsutvikler har overtatt rollen som CFO og vi søker hans erstatter. Senior Forretningsutvikler skal bidra til vekst, utvikling og lønnsomhet i konsernet, identifisere muligheter og gjennomføre prosjekter av ulik karakter på tvers av avdelinger, landegrenser og forretningsområder. Du vil lede ulike strategiprosjekter, jobbe for effektivisering i verdikjeden og realisere større produktkonsepter. I tillegg handler mange av våre prosjekter om å nå sleksapets offensive bærekraftsmål eller om å bygge konkurransekraft gjennom digitalisering. Som Senior Forretningsutvikler er du i en posisjon som gir synlighet i hele selskapet, og for riktig kandidat gir denne rollen store interne utviklingsmuligheter. Du vil lede både strategiske og mer operative prosjekter, som skal sikre måloppnåelse av konsernets strategi mot 2025. Utover forretningsutvikling og ren prosjektledelse, vil du fungere som en utfordrer og sparringspartner for konsernets ledergruppe. Stillingen rapporterer til Head of Business Development.

HOVEDANSVAR

 • Identifisere muligheter, utvikle beslutningsgrunnlag og gjennomføre prosjekter av ulik karakter på vegne av både Kid og Hemtex
 • Sikre gode beslutninger gjennom tilrettelegging av nødvendig informasjon med tilhørende anbefalinger om retning og veivalg i prosjektet
 • Realisere forretningspotensial i prioriterte prosjekter. Totalansvar for å gjennomføre prosjektet innenfor avtalte rammer for tid, kost og kvalitet

HOVEDOPPGAVER

 • Følge med på trender og gjennomføre analyser
 • Utvikle beslutningsgrunnlag og businesscase
 • Definere prosjektmandat, prosjektorganisering og utvikle prosjektplan
 • Styre alle interne ressurser, leverandører og eventuelt konsulenter i prosjektet
 • Sikre fremdrift og dokumentere underveis i prosjektet
 • Løpende stemme av og melde om eventuelle avvik på prosjektets rammer

ERFARING OG EGENSKAPER

 • Du har høy forretningsforståelse, med evne til å forstå komplekse sammenhenger. Du bruker fakta og tall som viktige beslutningsverktøy, og trekker de viktigste poengene ut fra store mengder informasjon.
 • Jobber systematisk og strukturert. Du koordinerer mennesker rundt deg og skaper engasjement og godt samarbeidsklima i prosjektene du leder. Du viser gjennomføringsevne gjennom hele prosjektet.
 • Trives i en jobbhverdag hvor du kombinerer vanlige kontordager, med operative dager ute i verdikjeden.
 • Setter kundeinnsikt i fokus for utviklingen. Du har tro på brukersentrering og brukertesting, og bruker data og kundeinnsikt aktivt i utviklingsarbeidet.
 • Har en mastergrad i økonomi, markedsføring, industriell økonomi eller lignende.
 • 5 års arbeidserfaring som konsulent fra management consulting, advisory, fra ledende leverandører eller retailere i FMCG, dagligvarebransjen eller andre bransjer.

Vi kan tilby deg en utfordrende og sentral rolle med stor kontaktflate i selskapet med stort ansvarsområde og gode personlige utviklingsmuligheter. Du får en variert arbeidshverdag i et innovativt og ambisiøst miljø.

For ytterlige informasjon om stillingen, kontakt Andreas Aaberg, Partner i Headvisor, tlf: 957 52 815.

Alle henvendelser til Headvisor blir behandlet konfidensielt, også om ønskelig overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Av hensyn til GDPR må alle som søker stillingen søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Søknader som ikke sendes via rekrutteringsportalen vil ikke bli vurdert.

Idé og design!

Søknadsfrist: Snarest