Vil du lede kvalitetsarbeidet i bransjens ledende aktør - 4service?

I 4service prioriteres kvalitetsarbeidet høyt. Vårt mål er å være ledende i bransjen og da vår nåværende Kvalitetsleder går over i en ny rolle internt søker vi hennes erstatter. Vi kan tilby deg en variert og spennende rolle med store muligheter til å påvirke!

Som Kvalitetsleder hos oss vil du bli en viktig brikke i vår videre utvikling. Vi ser etter deg som proaktivt følger opp og sørger for at kvalitetsarbeidet utvikles. Stillingen vil også ha ansvar for rapportering og utforming av dokumenter, samt oppdatering av våre kvalitetssystemer. Du vil fungere som en sentral støttespiller for kvalitetsarbeidet i hele konsernet og bidra sterkt til 4service sin videre vekst og utvikling.

Er du en som brenner for å jobbe med kvalitet, som liker å påvirke og skape utvikling - da håper vi å høre fra deg!

HOS OSS FÅR DU:

 • Jobbe med utvikling av kvalitetsarbeidet hos bransjens mest spennende selskap
 • Spennende utviklingsmuligheter i et solid selskap i vekst
 • En strategisk og operativ stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Tillitsbasert ledelse med korte beslutningsveier og stor takhøyde for nye ideer
 • Et uformelt arbeidsmiljø der vi sammen skaper god energi og en morsom arbeidshverdag

STILLINGEN HAR ANSVAR FOR:

 • Styrke konsernets kvalitetskultur
 • Overordnet ansvar for konsernets ISO-sertifiseringer 9001, 14001 og 45001
 • Overordnet ansvar for konsernets kvalitetssystem
 • Sikre faktisk etterlevelse av alle våre prosedyrer og retningslinjer
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp interne revisjoner så vel som ISO revisjoner med eksterne aktører (Kiwa)
 • Ansvar for å gjennomføre månedlige-, kvartalsvise- og årlige mål- og resultatrapportering
 • Gjennomføre miljøanalyser, avviksanalyser og beregninger for alle divisjoner
 • Ha ansvar for årlig ESG-rapportering

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Høyere relevant utdanning innen fagområdet
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Noen års operativ erfaring med kvalitetsarbeid, gjerne hos en større aktør
 • God kjennskap til, og erfaring med, ISO 9001, 14001 og 45001.
 • Erfaring med revisjonsledelse
 • Systemforståelse og erfaring med digitale verktøy
 • Kommuniserer godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:
For å lykkes i rollen må du være sterk på kommunikasjon for å lykkes med å engasjere dine kollegaer i kvalitetsarbeidet. Du må være en god lagspiller og relasjonsbygger, slik at du oppnår tillit og respekt i organisasjonen. Andre personlige egenskaper som verdsettes i rollen er:

 • Du er selvstendig og systematisk
 • Du jobber målrettet og kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Du er en motiverende og engasjerende som lett får med deg folk på ulike nivåer
 • Du er detaljorientert, og har evne til å raskt forstå helheten i ulike problemstillinger
 • Du er «hands on» og liker å jobbe operativt i tett samarbeid med driften
 • Du er nysgjerrig og endringsorientert i tråd med utviklingen av selskapet

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor, Bjørn Waagø tlf: 900 96 668. Kandidater til stillingen kan bli kalt inn til intervju fortløpende