HR-sjef - Ås kommune

HR-sjefen har ansvar for å videreutvikle og lede HR-området, arkivfunksjon og politisk sekretariat, herunder ansvar for fag, økonomi og 14 medarbeidere.

Du vil ha ansvar for utvikling og oppfølging av kommunens strategiske HR-arbeid, i nært samspill med kommunedirektør og ansvarlige tjenesteledere. Du vil være en viktig sparringspartner og rådgiver for kommuneledelsen og organisasjonen. I likhet med det øvrige kommune-Norge driver Ås kommune løpende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Du vil ha en sentral rolle i arbeid med kommunens leder-, organisasjons-, kompetanse- og kulturutvikling.

HR-sjefens arbeidsoppgaver vil være to-delt:

Utviklings- og strategiarbeid

 • Videreutvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverstrategi
 • Initiere og koordinere omstillings- og utviklingsprosesser
 • Bidra til effektivisering blant annet gjennom digitalisering
 • Lederutvikling og annet kompetanserettet utviklingsarbeid
 • Sterk bidragsyter i utvikling av kommunens overordnede styringssystemer
 • Videreutvikle det gode samarbeidet mellom ledere, de ansatte og deres organisasjoner
 • Informasjonsforvaltning/arkiv og politisk sekretariat

Støttefunksjon i personal- og tariffspørsmål

 • Veilede og støtte ledere i personal-, tariff- og arbeidsgiverspørsmål
 • Støtte linjeledere i operative personalsaker og forberede saker til ledergruppen
 • Videreutvikle systemer, prosesser og rutiner knyttet til kommunens personalpolitikk, internkontrollsystem, IA og HR-funksjon for øvrig
 • Rekruttering
 • Forhandlinger, lønn- og avtaleforhold
 • Generell personalforvaltning

Ås kommune legger stor vekt på god medvirkning og samhandling med tillitsvalgte og vernetjeneste. Ås kommune skal være en utviklende og spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en organisasjonskultur preget av åpenhet, miljø, mangfold og muligheter. Stillingen rapporterer til kommunedirektør og er en del av kommunedirektørens ledergruppe.

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert HR-sjef som har evne til å engasjere, skape et godt samarbeidsklima og bygge gode relasjoner. Du er positiv til ny teknologi og løsningsorientert til hvordan ulike systemer og verktøy kan benyttes og optimalisere arbeidsprosesser i kommunen. Du trives med å skape resultater i et hektisk miljø med mange prosjekter og har evnen til å arbeide strukturert og målrettet. Dette er en stilling med stort potensiale og muligheter for den rette søker.

Kvalifikasjonskrav

 • Ledererfaring med tilsvarende ansvar fra offentlig sektor, fortrinnsvis kommunal, eller annen relevant virksomhet, med gode resultater
 • Kompetanse og erfaring innen arbeidsrett, og erfaring med relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring med, og interesse for, partssamarbeid og samspill med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • God rolleforståelse, og forståelse for skjæringspunktet politikk/administrasjon
 • Erfaring fra omstilling i store organisasjoner
 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå

Lederstil/ personlige egenskaper

 • God gjennomføringsevne, og evne til å jobbe systematisk, grundig og strukturert
 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning
 • Analytisk og systematisk tilnærming, med evne til strategisk tenkning og helhetlige vurderinger
 • Høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • God arbeidskapasitet, og med evne til å være fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt

Vi kan tilby

 • Et spennende og utviklende arbeidsfellesskap med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon

Har du lyst til å høre mer? Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, tlf. 92013827. Søknad sendes snarest og senest 5.juni .

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.