Virksomhetsleder for Tekniske tjenester - Nord-Aurdal kommune

Er du vår nye virksomhetsleder for Tekniske tjenester?

Stillingen har lederansvar for byggesak, oppmåling, landbruk, teknisk drift med vei, vann og avløp, byggdriftere og renholdsavdeling.

Oppfølging av byggeprosjekter utgjør en stor del av stillingens arbeidsomfang. Kommunen skal blant annet bygge et større renseanlegg og flere nye barnehager i nær fremtid. Virksomhetsleder for Tekniske tjenester er også tillagt noen oppgaver knyttet til næringsutvikling i kommunen.

Virksomhetsleder rapporterer direkte til kommunalsjef for økonomi, teknisk og næring, og inngår i kommunedirektørens utvidede ledergruppe.

Stillingen fordrer aktiv ledelse gjennom utøvende arbeid!

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Budsjett og økonomiansvar for virksomheten samt aktuelle investeringsprosjekter
 • Personalansvar for avdelingsledere og medarbeidere direkte underlagt virksomhetsleder
 • Oppfølging av:
  • alle investeringsprosjekter i kommunen, med delegeringsfullmakt til medarbeidere i egen virksomhet
  • større driftsprosjekter innen teknisk drift
  • planer for vann, avløp og bærekraft
 • Oppgaver knyttet til næringsutvikling
 • Nord-Aurdal er en stor hytte- og fritidskommune i nasjonal målestokk, som medfører viktige oppgaver ifht utbygningsavtaler og finansiering av felles tiltak
 • Saksforberedelser til kommunens folkevalgte organ

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere teknisk utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne innen byggfag - særlig relevant erfaring kan i noe grad kompensere for dette
 • Faglig oversikt og solid ledererfaring
 • Erfaring fra relevant prosjektledelse og planarbeid er ønskelig
 • Evne til god økonomi- og budsjettkontroll

Personlige egenskaper

 • Tydelig, strategisk, resultat- og utviklingsorientert
 • Målrettet, handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, inkluderende og delegerende lederstil
 • Løsningsorientert med strukturert arbeidsform Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende lederstilling i en kommune med fokus på god økonomistyring, bærekraft og attraktivitet
 • Varierte arbeidsoppgaver som spenner over flere fagfelt
 • Dyktige og dedikerte kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikringer og pensjonsordning i KLP

Annet:
Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du
varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Vil du vite mer om Valdres?
Vi har unik natur, kultur og er en attraktiv region, sentralt i Norge. Les mer her.
Har du spørsmål om å bo og leve i Valdres, jobbmuligheter for parter eller våre tilbud til barn og unge? Ta kontakt - VELKOMMEN

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med kommunalsjef Åge Sandsengen, tlf. 909 44 797, kommunedirektør Martin Sæbu tlf. 952 08 137, elller vår rådgiver hos Headvisor, Per Inge Hjertaker tlf. 917 29 682. Alle henvendelser til Headvisor behandles konfidensielt inntil annet blir avtalt.