Daglig leder - Ask omsorgssenter

Vil du bidra til å skape meningsfulle øyeblikk for våre beboere?

På Ask omsorgssenter arbeider vi hver dag for å skape en institusjon hvor det er godt å leve, bo og arbeide. Nå skal vår leder gå av med pensjon og vi søker hennes etterfølger.

Omsorgssenteret som har eksistert i over 100 år og er i dag et sykehjem med 47 plasser og utleie av 8 eldreboliger, er diakonal og drives av Stiftelsen Ask Bo- og omsorgssenter.

Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv. Vårt verdigrunnlag – alle mennesker er like verdifulle og skal møtes med respekt – er grunnpilaren i alt vårt arbeid. Dette er viktige prinsipper for oss, og vi håper at vår nye leder kan kjenne seg igjen i disse.

Arbeidsoppgaver
Lederen har hovedansvaret for driften av omsorgssenteret, og i tillegg personalansvar for våre 120 ansatte, sammen med lederteamet på fire . Du vil ha ansvaret for å skape et fortsatt godt og kompetent arbeidsmiljø, til det beste for våre ansatte og beboere.

Mer konkret vil dine arbeidsoppgaver blant annet være:

 • Ansettelser
 • Oppfølging av ledergruppen og teknisk personel
 • Sekretær for styret
 • Samarbeid med Askøy Kommune.
 • Overordnet ansvar og oppfølging av IKT og HMS arbeid

Hvem er du?
For å lykkes i rollen som leder hos oss ønsker vi at du har helsefaglig bakgrunn og aller helst interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri. Det er også en forutsetning at du har noen tanker om hvordan et helseforetak bør drives, samt at du har noe ledererfaring og kjennskap til økonomiske og administrative prosesser.

Som person tror vi du er varm og omsorgsfull, men likevel evner å være en tydelig leder når det er behov for det. Er du løsningsorientert og motivert for utvikling, samt evner å drive frem endringer, så vil det komme godt med.

Det er også en fordel om du kjenner deg igjen i og deler vårt diakonale verdigrunnlag.

Hva får du hos oss:

 • En varm og tradisjonsrik arbeidsplass
 • Mulighet til å gjøre en forskjell for mennesker i en sårbar periode
 • Gode møter med mennesker som gjør inntrykk
 • Kompetente kollegaer som bryr seg om beboere, pårørende og hverandre
 • Pensjonsordning i KLP for sykepleiere og Storebrand AS for alle øvrige ansatte
 • Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE

Ønsker du mer informasjon?
Ved spørsmål kontakt gjerne en av våre rådgivere hos Headvisor; Per Jorem (40021560), Trond Henanger (47302061) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 3. juli. Alle spørsmål til våre rådgivere blir om ønskelig behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.

Vi ser frem til å høre fra deg!