Controller - Metso Outotec

For å fokusere på utvikling og fortsatt vekst skal vi ansette en Controller i en sentral rolle i Metso Outotec Norway.

Du vil få en sentral, analytisk og operativ rolle i et utviklingsorientert selskap. Hos oss vil du jobbe med et bredt spekter av oppgaver, fra systemtekniske oppgaver, analyser, controlling og regnskap i drift og prosjekter samt være støtte for andre nøkkelpersoner i selskapet. Du vil jobbe tett med CFO og øvrig ledelse i Norge. Hos oss vil det være muligheter for utvikling. Vi ser etter deg som har ambisjoner og som ønsker å jobbe med forretningsmessige analyser kombinert med regnskapsmessige oppgaver i et internasjonalt selskap. Kjenner du deg igjen i dette håper vi å høre fra deg!

VI TILBYR:

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et verdensledende internasjonalt konsern
 • Kollegaer som utfordrer hverandre og kunder med høye forventninger til kvalitet og leveranse
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Stor mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Sosialt og godt miljø med lagånd i sentrum

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • Bidra til god økonomistyring i drift og prosjekter
 • Ansvar for budsjett, prognose, kvartalsrapportering og ad-hoc analyser
 • Kvalitetssikre kalkyler, sluttprognoser og prosjektvurderinger
 • Løpende regnskapsbehandling, periodiseringer, avsetninger og bokføringer
 • Avstemming av balansen og kvalitetssikring av regnskap
 • Månedsrapportering og årsoppgjør
 • Bistå ved kontraktsinngåelser
 • Støtte CFO i mål- og resultatoppfølging av selskapet
 • Bidra i videreutvikling av rutiner, prosesser og intern kontroll i økonomifunksjonen
 • Kontakt med revisor

Vi ser for oss en Controller med høyere utdanning og solid forretningsmessig økonomi bakgrunn. Erfaring fra tilsvarende roller, gjerne i en prosjektbasert organisasjon er ønskelig. Vår nye Controller må ha god systemkompetanse, gjerne i SAP og beherske Excel meget godt. Det er ønskelig med kandidater som kan presentere data på en lettfattelig og oversiktlig måte. Vår nye Controller må snakke norsk og beherske engelsk muntlig og skriftlig.

VIKTIGE PERSONLIGE EGENSKAPER VIL VÆRE:
Vi ser etter deg som er analytisk og mulighetsorientert. Du må være trygg på å presentere resultater og planer i ulike situasjoner. Du må også være opptatt av utvikling og forbedring. Som person må du drives av å jobbe med økonomi og mulige forbedringsområder sammen med dine kollegaer.

 • Evner å påvirke og iverksette handling
 • Er omgjengelig og inkluderende, god til å skape relasjoner og utvikle nettverk
 • Er sterk analytisk, samt god evne til å presentere/rapportere
 • Har struktur, er planmessig og nøyaktig – men løsningsorientert
 • Er tilpasningsdyktig og robust

For ytterligere informasjon om Metso Outotec og stillingen, kontakt vår rådgiver i Headvisor, Bjørn Waagø tlf: 900 96 668. Vis din interesse ved å søke på stillingen.