Kommunedirektør - Sør-Fron kommune

Vi søker en tydelig, samlende og drivende leder med erfaring fra kommunal eller annen offentlig virksomhet.

Du har forståelse for, og gjerne erfaring fra å arbeide i grensesnittet mellom administrasjon og politikk, og er også vant til god samhandling med tillitsvalgte. Videre har du erfaring fra arbeid overfor næringslivet, og motiveres av kommunedirektørens rolle som pådriver for samfunnsutvikling.

Med de store forventningene som stilles til nytenkning, effektivisering og målrettet drift i norske kommuner er evnen til å håndtere endring viktig. Vi ser også gjerne at du har erfaring fra digitalisering, innovasjon og brukerorientering.

Kompetanse og bakgrunn

 • God kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner
 • Erfaring med ledelse av større kompleks organisasjon, og av prosesser innen effektivisering, endring og omstilling med dokumenterte resultater
 • Kunne forstå og operere i henhold til politiske prosesser
 • Gode resultater også fra utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
 • Helst erfaring innen kommunal forvaltning og drift. God erfaring fra annen offentlig virksomhet kan kompensere for dette
 • Erfaring med administrativ saksbehandling også opp mot politisk nivå
 • Erfaring med god samhandling og medbestemmelse fra arbeidstakerorganisasjoner i aktuelle prosesser
 • Bakgrunn fra relasjonsbygging, mediekontakt og arbeid i «det offentlige rom»
 • Høyere relevant utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Lederstil/personlige relasjoner.

 • Trygg, synlig og samlende som leder
 • Analytisk, strukturert og med et helhetlig perspektiv
 • Engasjert, inkluderende og god relasjonsbygger som skaper motivasjon og engasjement rundt seg
 • Løsnings-, handlings- og resultatorientert samt gjennomføringssterk
 • Gode samarbeidsevner, men må også kunne ta nødvendige avgjørelser

Er du interessert, og ønsker mer informasjon? Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller ordfører Ole Tvete Muriteigen, tlf. 91108725. Søknad sendes innen 18.juni.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

SØK PÅ STILLINGEN