Administrerende direktør - Helseplattformen AS

Vi søker administrerende direktør til å lede Helseplattformen AS.

Helseplattformen er en helt ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Vi bygger og innfører ny felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen er også et verktøy for å nå de strategiske målene for framtidas helsetjeneste; bedre pasientsikkerhet, mindre dobbeltarbeid og bedre informasjonsflyt i tjenesten. I tillegg til de ansatte i Helseplattformen AS har nesten 500 fageksperter fra sykehus og kommuner deltatt i arbeidet for å få et best mulig verktøy for helsepersonellets behov. Et brukerpanel har vært sentralt i arbeidet både for å ha med pasientenes stemme i arbeidet med journalverktøyet og i utviklingen av HelsaMi. Med Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målet om "Én innbygger - én journal". Alle data blir samlet på ett sted, og innbyggerne får også bedre tilgang og oversikt gjennom den nye pasientportalen HelsaMi.

Som leder av Helseplattformen AS får du ansvaret for å videreutvikle selskapet som leverandør- og driftsorganisasjon, og samtidig lede det største digitaliseringsprosjektet i Helse-Norge der man jobber tett sammen med svært kompetente fagmiljø i helsetjenesten.

Vi søker en erfaren, samlende og tydelig toppleder som kan vise til stor gjennomføringsevne og som liker å sette dagsorden. Du evner å motivere for kontinuerlig forbedring/omstilling og skjønner viktigheten av å være brobygger mellom fagfolkene og teknologien. Du er en utpreget samarbeidsperson som er utviklingsorientert og nytenkende og skjønner viktigheten av et sterkt kundeperspektiv. Du har høyere relevant utdanning, ledererfaring fra en større organisasjon og gjerne erfaring fra en "leverandør"-rolle med utvikling av tjenester, større IKT-prosjekter eller fra en
IKT-virksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

  • Du har høyere relevant utdanning
  • Du har ledererfaring på et nivå som gjør at du raskt kan bygge et godt og tillitsfullt forhold til styret og organisasjonen for øvrig
  • Erfaring med endringsledelse, både direkte i egen organisasjon og indirekte i omgivelsene rundt
  • Du har god kunnskap om - eller vil raskt kunne sette deg inn i de utfordringer sektoren står foran
  • Erfaring fra en "leverandør"-rolle med utvikling av tjenester eller ansvar i et stort IT-prosjekt er en fordel, men intet krav

Ønskede personlige egenskaper:

  • Du evner å være brobygger med ulike interessenters synspunkt og skape tillit både internt og eksternt
  • Du er medievant og har en god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
  • Du er innovativ og nytenkende og evner å få med deg ansatte
  • Du tar ledelsen, er beslutningsdyktig, utviklingsorientert og målrettet
  • Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser i havn og har lederegenskaper som gjør at du fremstår som trygg, kommuniserende og ansvarlig også i krevende situasjoner. Du må i perioder tåle stor arbeidsbelastning og tåle å stå i krysspress.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

For ytterligere informasjon; kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor AS ved Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 eller Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 for en uforpliktende samtale. Styrets leder Helge Garåsen kan også kontaktes på tlf. 911 12 656. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

Søknadsfrist er 15. oktober 2023.