Kommunedirektør - Sømna kommune

Vil du være med og videreutvikle «den grønne helgelandskommunen som leverer»?

Klarer du deg uten storbyfordeler som rushtrafikk, bilkø, høye boligpriser og lange handlegater, tror vi at du kommer til å stortrives på Sør-Helgeland. Opplev øyeblikk av lykke og flyktige gleder du ellers ville gått glipp av. Hos oss vil du finne det gode liv, med ro i sjela og magi i naturen.
Til å lede og videreutvikle vår organisasjon og våre tjenestetilbud søker vi nå etter en samfunnsengasjert og utviklingsorientert toppleder. Du evner å samle organisasjonen om felles mål og utfordringer, er både strategisk og operativt orientert, samt fremstår med inkluderende og tydelig lederstil. Gjennom god kommunikasjon og dialog med folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og lokalsamfunnet, legger du til rette for å følge opp politiske vedtak i tråd med kommunens strategiske mål og fokusområder. Du viser god rolleforståelse, og er en kulturbygger som skaper stolthet, motivasjon og stabilitet i organisasjonen.

Søkere må ha relevant høyere utdanning, betydelig lederfaring og god forståelse for økonomistyring og offentlig forvaltning. Videre vil vi legge vekt på at du er utviklingsorientert og har erfaring fra endringsprosesser og digitalisering som fagområde. Du har god prosesskompetanse og er kjent for å være en lyttende lagspiller. Du trives i en kompleks organisasjon, er nytenkende og trigges av samfunnsoppdraget. Representasjon og eksponering i media har du erfaring med å håndtere. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Sentrale ansvars- og arbeidsområder for kommunedirektør vil være:

  • opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt
  • tilrettelegge for god og effektiv tjenesteproduksjon innenfor kommunens økonomiske rammer og i nært samarbeid med politisk ledelse
  • økonomisk styring og effektiv drift som sikrer driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom
  • etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, tillitsvalgte, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen
  • bindeleddet mellom det politiske og administrative system og en god støttespiller som har mot til å delegere og gi medarbeiderne rom til å handle
  • ha fokus på innovasjon og nytenkning
  • videreutvikle kommunens lederteam i å drive kollektiv ledelse og helthetlig strategisk styring
  • sørge for at kommunen til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene
  • bidra til videreutvikling av kommunen som en attraktiv kommune med godt omdømme
  • en god representant for kommunen i mange ulike samarbeidsarenaer

Vi tilbyr:
Vi kan tilby en sentral topplederstilling med stor påvirkningskraft på viktige samfunnsområder i nært samspill med politisk nivå og dyktige medarbeidere. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Mer informasjon om oss finner du på www.somna.kommune.no

Kontaktpersoner og søknadshåndtering:
Vår rådgiver i Headvisor Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680, kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Sømna kommune Hans Gunnar Holand kontaktes på tlf. 907 64 205. Søknadsfrist er 18.10.23, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.