Mylna Gruppen søker en Controller med ambisjoner

Mylna Gruppen søker en strukturert, analytisk, proaktiv og motivert controller.

Du vil jobbe tett med CFO for å utføre og videreutvikle oppgaver blant annet knyttet til rapportering, lønnsomhetsanalyser og resultatoppfølging innen virksomhetsområdene retail og wholesale. Økonomiavdelingen arbeider tett med øvrige forretningsområder for å sikre at virksomhetens mål og ambisjoner innfris ved hjelp av gode beslutningsgrunnlag, strukturert rapportering og innsikt i underliggende økonomisk utvikling. Stillingen rapporterer til CFO, og vil jobbe i tett samarbeid med CFO.

Arbeidsoppgaver

 • Månedlig, kvartalsvis og årlig rapportering
 • Analyse av finansiell og operasjonell informasjon, herunder produkt- og kundelønnsomhetsanalyser
 • Deltagelse i planlegging, budsjettering og forecastprosesser
 • Støtte i utarbeidelse av forretningsplaner
 • Ad-hoc analyser
 • Støtte andre avdelinger i økonomirelaterte spørsmål

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere økonomisk utdannelse
 • Minimum 3 års arbeidserfaring innen tilsvarende stilling, revisjon, eller lignende
 • Du er glad i å bruke Excel og har interesse for IT-systemer

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, analytisk og komfortabel med å håndtere og analysere tall og data
 • Du samarbeider og jobber godt i team, med du trives også å jobbe selvstendig for å løse oppgavene dine
 • Du er positiv og har en løsningsorientert innstilling

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med utviklingsmuligheter
 • Hyggelige kollegaer i et miljø interessert i trening og treningsutstyr
 • Konkurransedyktige betingelser

Treningspartner Brand Video - YouTube

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte vår rådgiver i Headvisor ved Partner Andreas Aaberg, m. 957 52 815.

Av hensyn til GDPR må alle som søker stillingen søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Søknader som ikke sendes via rekrutteringsportalen vil ikke bli vurdert.