Regionsleder Sør - Håndverksgruppen AS

Vi søker Regionsleder til Håndverksgruppens selskaper fra Drammen til Kristiansand

Håndverksgruppen opplever en betydelig vekst og har en ambisjon om å transformere industrien og etablere seg som en ledende aktør innen overflatebehandlingstjenester i Norden. Med et kompetent team av kolleger i Håndverksgruppen, med FSN Capitol som eier, åpnes nå et mulighetsrom for en Regionsleder til å ta ledelsen på tvers av våre datterselskaper i regionen.

Denne stillingen er av avgjørende betydning og vil være en integrert del av HG Norge sin ledergruppe, med direkte rapportering til COO. Som Regionsleder vil du ha betydelig innflytelse, og sammen med ledergruppen vil du spille en nøkkelrolle i å realisere vår ambisjon om vekst, både organisk og gjennom oppkjøp, samtidig som vi jobber med å optimalisere vår verdikjede.

Region Sør består av 13 selskaper, spredt fra Liertoppen til Kristiansand, med en årlig omsetning på omtrent 900 millioner kroner og en arbeidsstyrke på 550 dedikerte ansatte.

Du får blant annet ansvar for:

 • Strategisk-, operasjonelt og økonomisk ansvar for datterselskapene i regionen
 • Personalansvar for Daglig ledere i regionen
 • Lede regionen i henhold til mål og strategier
 • Sammen med de Daglige lederne videreutvikle selskapenes portefølje
 • Resultatansvar og resultatstyring
 • Utvikle beste praksis på tvers av selskapene (effektivitet, kundetilfredshet osv.)
 • Sikre samarbeid på tvers av selskapene både med hensyn til fag, kvalitet og kommersielt
 • Bidra til optimalt samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling innen konsern, region og distrikt
 • Å være en aktiv bidragsyter i ledergruppen til COO sammen med 5 andre regionledere
 • Sikre at vi er bransjeledende innen HMS og kvalitet

Ønsket erfaringsbakgrunn og utdanning

 • Ledererfaring fra selskap som leverer servicetjenester
 • Kjennskap til byggsektoren er en fordel
 • Solid erfaring med fremdriftsplanlegging, prosjektøkonomi, lønnsomhetsarbeid, organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Erfaring fra desentral verdiskapning og forretningsmodeller
 • God forståelse for kostnads- og inntektsdriverne og evner å se forretningsmuligheter og skape resultater
 • Høyere formell utdanning er ønskelig

Ønskede personlige egenskaper

 • Tydelig leder som evner å skape resultater gjennom andre
 • Kommersiell og forhandlingsvant
 • Sterke mellommenneskelige og løsningsorienterte evner
 • Analytisk og målorientert
 • Strukturert, selvstendig og handlekraftig
 • Samlende og ydmyk
 • Innovativ og nytenkende
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide både strategisk og operativt

Hva kan vi tilby?
Om du ønsker å ta del i en av de mest spennende vekstselskapene i Norden er dette en unik mulighet for deg. Du vil bli en del av et ambisiøst og høykompetent miljø, som ønsker å bygge et robust selskap med stolte medarbeidere. Håndverksgruppen består kun av kvalitetsselskap som ønsker økt grad av profesjonalisering. Modellen er desentralisert, med lokal beslutningstaking, og selskapet er Private Equity eid. Som Regionsleder i Håndverksgruppen vil du bli en del av ledernettverket i selskapet og du vil få en spennende og selvstendig rolle med stor grad av påvirkning samt utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver som kan gi plattform for videre karriereutvikling i selskapet.

Håndverksgruppen aims to professionalise our industry through a systematic focus on ESG.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte vår rådgiver i Headvisor ved Partner Andreas Aaberg, m. 957 52 815. Av hensyn til GDPR må alle som søker stillingen søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Søknader som ikke sendes via rekrutteringsportalen vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 25. oktober 2023