HR-sjef - Bodø kommune

Er du er en offensiv og samlende leder med erfaring fra strategisk HR-ledelse som ønsker å videreutvikle Bodø for fremtiden?

Da kan denne jobben være noe for deg.

Som HR-sjef får du en strategisk nøkkelrolle i å videreutvikle Bodø kommune som kompetanseorganisasjon i årene som kommer. Du inngår i ass. kommunedirektørs ledergruppe og er en viktig støttespiller for kommunedirektøren, avdelingsdirektører og virksomhetsledere.

Som HR-sjef i Bodø kommune vil du være ansvarlig for å utvikle og implementere HR-strategier som støtter våre ambisjoner og vår visjon om å være en inkluderende og attraktiv arbeidsgiver. HR-sjefen har videre ansvaret for den overordnede arbeidsgiverstrategi og personalpolitikk, samt den operative ledelsen av 26 medarbeidere i HR-avdelingen. HR-sjefen har også det overordnede ansvaret med å administrere og holde kontakten med tillitsvalgte og vernetjenesten. HR-sjefen er sentral i arbeidet med lønnsoppgjør og lønnsforhandlinger.

Vi har gjennomført en OU-prosess der HR-sjefen vil være en prosessdriver for den videre implementeringen og utviklingen av HR funksjonen i en stor og kompleks organisasjon. Hovedmålet for deg, og alle dine dyktige medarbeidere, er å medvirke til mest mulig effektiv og kvalitativ tjenesteproduksjon i tråd med målene i Bodø kommunes HR-strategi; 

- Ledere som omsetter mål til handling, optimal bruk av kompetanse og kultur for nytenking.

Dine hovedansvarsområder inkluderer:

 • Utvikle HR-funksjonen i Bodø kommune i tråd med HR-strategi og kommunens mål og verdier
 • Støtte og bidra med organisasjons- og kompetanseutvikling i ulike HR-prosesser
 • Profesjonell ivaretakelse av partsrollen og støtte til ledelsen i å ivareta arbeidsgiverrollen, blant annet gjennom målrettede kompetansehevende tiltak 
 • Lede og inspirere medarbeiderne på HR-avdelingen
 • Lede lokale lønnsforhandlinger
 • Utvikle fremtidsrettede HR-analyser som grunnlag for strategiske beslutninger
 • Bygge organisatorisk endringskraft med særlig blikk på digitalisering
 • Være en pådriver til positiv utvikling av arbeidsmiljøet - HMS·
 • Styrke og videreutvikle partssamarbeidet

Kvalifikasjoner

 • For å være aktuell kandidat for stillingen må du ha relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen organisasjon og ledelse.
 • Det er en fordel med erfaring fra offentlig sektor og grenseflaten politikk og forvaltning.
 • Ledererfaring fra kunnskapsintensive og komplekse organisasjoner vil bli vektlagt.
 • Minimum 3-5 års erfaring fra strategisk og operativt HR-arbeid.
 • Meget god kjennskap til lov, avtaleverk og offentlig sektor, og rammevilkår fra offentlig sektor-
 • Dokumentert erfaring fra omstillingsarbeid.
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med rekruttering og strategisk kompetansearbeid
 • Vi forventer engasjement og kjennskap til alle deler av HR-sjefens ansvarsområder.
 • Du har god forståelse av hvor viktig det digitale skiftet er for en organisasjon. Det er nødvendig å forstå hvordan en politisk styrt organisasjon fungerer, og hvordan digitalisering kan anvendes til å støtte en organisasjon i kontinuerlig endring.

Personlige egenskaper
Bodø kommune trenger en HR-sjef som:

 • Har meget gode samarbeidsegenskaper og evner å kommunisere godt med alle nivåer i organisasjonen.
 • Har evne til å bygge relasjoner med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.
 • Er en trygg og tydelig leder som har fokus på kvalitet i leveranser.
 • Er handlingsorientert og kan balanserer nyutvikling med gjennomføring.
 • Gir en klar retning, inspirerer og koordinerer dine medarbeidere og holder dem fokusert på målene.
 • Liker seg i en hektisk og variert arbeidshverdag
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Hva vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en spennende lederjobb.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Bodø kommune.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Solide utviklingsmuligheter.
 • Bodø kommune kan tilby gode pensjonsbetingelser gjennom egen pensjonskasse

Interessert?

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.

Henvendelse om stillingen kan du rette til vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186. Du kan også kontakte assisterende kommunedirektør Anna Welle på tlf. 975 46 410.

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

SØK PÅ STILLINGEN