Prosjektleder kommunalteknikk, enestående mulighet - Ås kommune

Ås kommune har omfattende planer med bl.a. oppgradering av Ås sentrum og bygging og rehabilitering av kommunaltekniske anlegg i tiden fremover.

Kommunen har ikke egen vannforsyning, og det er igangsatt og politisk vedtatt et stort prosjekt for vannforsyning. Prosjektet har som mål å få opprettet to hovedvannforsyninger, og to reservevannforsyner, og er et samarbeid mellom Frogn og Ås kommuner. Prosjektets tidsramme er avklart, og budsjettrammene er gode. Prosjektets kompleksitet er en spennende mulighet for å synliggjøre både faglig tyngde og resultatoppnåelse i regionen.

Vi søker etter en drivende prosjektleder innen fagområdet kommunalteknikk herunder vann og avløp.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Lede store og komplekse prosjekt med betydelige kostnadsrammer
 • Ledelse av og løpende støtte og veiledning til alle impliserte parter i prosjektet, både internt og eksternt
 • Sikre effektiv og god organisering og ressursutnyttelse i prosjektet på alle nivåer og i alle faser
 • Bidra til gode samarbeidsforhold med samarbeidspartnere både internt og eksternt.
 • Bidra inn til prosjektavdelingens ledergruppe og ha medansvar for den helhetlige styring og utvikling av avdelingen
 • Samarbeid med tillitsvalgte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høgskole-/ universitetsutdanning, helst med erfaring og kunnskap om VA
 • Ha erfaring med større prosjekter og vist både integritet og resultatoppnåelse gjennom gode prosesser
 • Erfaring fra tilsvarende prosjektlederrolle er ønskelig
 • Erfaring og kompetanse innen budsjett og økonomistyring fra tilsvarende prosjekt i større skala
 • God kunnskap om IKT og teknologi på fagfeltet
 • God kompetanse og erfaring med kommunikasjon som verktøy for å oppnå samarbeid og samhandling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Troverdig, faglig sterk og en autoritet med engasjement innen eget fagfelt

Egenskaper

 • Analytisk, strukturert og systematisk, med evne til langsiktig og strategisk tenking
 • Samarbeidsorientert og involverende, men også med evne til å ta beslutninger og stå ved disse
 • Lojal og med tydelig integritet
 • Gjennomføringssterk, handlekraftig og robust, og med stor arbeidskapasitet
 • Relasjonsbygger med gode diplomatiske evner
 • Tydelig og trygg i komplekse situasjoner

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Faglig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, bl.a. gruppelivs- og fritidsforsikring
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø

Er du interessert i å vite mer om denne enestående muligheten? Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Per Inge Hjertaker i Headvisor, tlf. 91729682. Prosjektsjef, kommunalteknikk Jan Fredrik Aarseth i Ås kommune kan også kontaktes på tlf. 95939728. Søknad via www.headvisor.no med frist 20.desember.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.